OBRAZY

 

AUTORSKÉ ŠPERKY - OBJEKTY

D A R
pro Lidickou sbírku výtvarného umění

www.lidice-memorial.cz/pamatnik/galerie/stala-expozice/

ODKAZ HOLOKAUSTU
UMĚLECKÁ KOLEKCE ŠPERKŮ - OBJEKTŮ
JITKA PETŘEKOVÁ 

Umělecká kolekce ODKAZ HOLOKAUSTU vznikla v intencích soudobého šperku, který je svébytným uměleckým dílem, objektem nebo drobnou plastikou, která koresponduje s lidským tělem. Šperkem může být prostý paprsek slunce na lidské tváři, stejně tak jím může být kresebný záznam ocelovým drátem, který nese poselství. Poselství tak pohnuté historie, které již nikdy nechceme být svědkem. Otisk tragické dějinné události je poctou lidem odvlečených nacisty za druhé světové války. Jednotlivé kusy kolekce kombinují symboly a znaky, které byly pro holokaust zcela zřejmé. KOMBINACE SYMBOLŮ, jakými jsou židovská hvězda i svastika, trny a ostnaté dráty jsou velmi citlivě provedeny v tvarové čistotě a jednoduchosti. Každý z objektů je samostatnou prostorovou plastikou, ale společně v prostoru objekty vykreslují záznam, který ve svém nadčasovém provedení promlouvá i dnes. Kolekce je provedena v surové oceli pomocí tepla i mechanických technologií. Citlivě strukturované POVRCHY surové oceli a všudypřítomné ostré trny odkazují k pomyslného kontrastu tvrdé ocele s měkkým lidským tělem a upozorňují tak na křehkost života a lidského těla, které je jen tušené. To vše umocňuje i samotná INSTALACE. Objekty jsou nainstalovány v řadě za sebou a vytvářejí pomyslný zástup lidí, a zavěšeny v různých výškových hladinách definují lidské tělo. 

foto: Martin Homola 

 foto: Martin Homola

foto: Martin Homola_2022