jewellery

 

 
 

paintings

 

design etc. 

výtvarná edukace a workshopy  

 specifické workshopy z oblasti oděvního designu, šperku a objektové tvorby pro studenty odborných škol

interaktivní zóny ve výstavách 
zhotovení interaktivních zón ve výstavách, včetně metodiky a edukačních nástrojů 
 
architektonická řešení výstav
Moravská galerie v Brně _ Keramika období art deco na Moravě Tvorba Huberta Kovaříka, 2013
 

Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici _ Workshop Architektura jako forma_2014

 

Workshopy pro studenty / Moravská galerie v Brně

V Moravské galerii jsem zavedla specifické a v muzejním prostředí ojedinělé workshopy, které sofistikovaným způsobem zprostředkovávají architektonickou exklusivitu Rodného domu Josefa Hoffmanna v Brtnici a jsou jedním ze způsobů, jak udržovat odkaz Josefa Hoffmanna stále živý a aktuální. Tyto workshopy se staly vyhledávanou akcí mnoha studentů středních odborných škol a sloužily jako podpora odborného vzdělávání.


Hledání tvarů a forem (2008) - - - Dialog tvarů a forem (2009) - - - Ornament jako forma (2010) - - - Architektura jako forma 1, 2, 3 (2011-2013)

Workshopy s designéry / Moravská galerie v Brně

Jsem autorkou workshopů s profesionálními designéry v Moravské galerii v Brně. Prostřednictvím těchto workshopů se Moravská galerie podílí na podpoře současného designu a nemalou měrou upevňuje i svou pozici muzea jako sbírkotvorné instituce. Na tyto workshopy jsou navázány výstavní projekty, módní performance a na konci projektu se jedinečné modely od soudobých návrhářů stávají novými akvizicemi muzea.

Silueta versus dekor _ Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici _ 2013

Workshop Silueta versus dekor vznikl ve spolupráci s Olo Křížovou a tvořil součást výstavního projektu Voliéra No. 1 v Moravské galerii v Brně.
Workshopu se zúčastnili renomovaní oděvní návrháři: Jindra Jansová, Ivana Kaňovská, Petra Kafka, Zuzana Kubíčková, Jakub Polanka, Alžběta Presová, Aleš Šeliga a Bára Šeligová (alešbáry). Workshop Silueta versus dekor jsem zasadila do reformních myšlenek přelomu 19. a 20. století, které postupně vyústily
v radikální proměny oděvní siluety a podnítily vznik tzv. reformních či uměleckých šatů. Důležitou roli sehrály Wiener Werkstätte, jejichž součástí byl od roku 1910 i módní ateliér. Autoři Josef Hoffmann, Gustav Klimt, Kolo Moser a další přistupovali k oděvu jako uměleckému dílu a zcela uvolněná silueta šatů nabízela velkorysé možnosti k uplatnění dekorů. Modely jsme prezentovali jako součást výstavy Voliéra No.1 a prostřednictvím módní show, která výstavní projekt ukončila. Všechny modely jsou novými akvizicemi muzea.
 

Made in Villa - oděvní design inspirovaný architektem Dušanem Jurkovičem _ Jurkovičova vila v Brně _ 2011

Jako autorka koncepce prvního výstavního projektu v Moravské galerii v Brně, zabývající se soudobým oděvním designem, jsem měla na úplném začátku vizi
o netradiční interpretaci secesní architektury tak, aby překročila vlastní specifické hranice. Zajímá mne, jak pracovat s architektonickou formou obecně, jak "převléci" architekturu do jiných artefaktů, jak propojit či zrcadlit architekturu a její specifika do nositelného objektu či oděvu, jak propojit architekturu a člověka, který se v jejícvh útrobách pohybuje. Jaké atributy má oděv a architektura společné apod.  Přemýšlela jsem, jak výtvarně či designérsky zpracovat folklorní prvky v architektuře a zrodil se workshop Made in Villa při příležitosti otevření Jurkovičovy vily v Brně v roce 2011 po její rozsáhlé rekonstrukci. Oslovila jsem sedm renomovaných návrhářů, kteří jsou profesně spjati s Brnem: Aleš Šeliga a Bára Šeligová (alešbáry), Zdeňka Imreczeová, Pavel Jevula, Petr Kalouda, Denisa Nová a Jakub Polanka. Designéři poté z barevné plstěné metráže a hedvábných textilií zpracovali modely, které vycházejí z architektury Jurkovičovy vily. Jde
o přímou inspiraci a práci s řadou zdrojových dokumentů, které se k historii Jurkovičovy vily a k její rekonstrukci vážou. Modní show prezentující výsledné modely proběhla v Jurkovičově vile.