jewellery
Zabývám se tvorbou autorského šperku v ucelených výtvarných kolekcích a tvorbou oděvních doplňků. V současné době působím jako externí pedagog ateliéru Objekt a šperk na Univerzitě Palackého v Olomouci (Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy). 

paintings

V obrazech se snažím zachytit prostou krásu a světlo. 

design etc.
výtvarná edukace a workshopy

Dlouhodobě se zabývám galerijní a muzejní edukací, zaměřuji se i na vzdělávání v oblasti památkové péče, kulturního dědictví, umění a designu a specializuji se na wokshopy a projekty spojené s oděvním designem. 
Jsem autorkou specifických oděvních workshopů pro studenty odborných škol v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici, které se zaměřovaly na podporu odborného školství, interpretaci architektury a odkaz Josefa Hoffmanna (Hledání tvarů a forem_2008, Dialog tvarů a forem_2009, Ornament jako forma_2010, Architektura jako forma_ 2011, 2012, 2013). Autorsky jsem připravila workshopy s oděvními designéry (Made in Villa_2011, Silueta versus dekor_2013), které cílily na podporu českého designu a posílení akviziční činnosti Moravské galerie v Brně.

interaktivní zóny k výstavám
Metodicky jsem připravovala interaktivní zóny k výstavním projektům, tvůrčí listy pro děti i dospělé.

architektonická řešení výstav
Navrhla jsem i architektonická řešení výstav (Krása antických gem_2010, Made i Villa: Oděvní design inspirovaný architektem Dušanem Jurkovičem_2011, Po stopách moderny. Keramika období art deco na Moravě. Tvorba Huberta Kovaříka_2012). 

knihy pro děti
Edukační a kreativní potenciál jsem později zúročila v nakladatelství B4U Publishing, s.r.o. jako knižní redaktorka při autorské koncepci knih pro děti. 

jewellery

paintings

design etc.