Architektura jako forma 2 / workshop 2012

01.10.2012 20:30

 

V  Muzeu Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici se nám úspěšně daří  udržovat tradici oděvních worskshopů, které se realizují také díky podpoře grantových programů EU. Letošní ročník proběhl již popáté a je jedním z mnoha doprovodných programů mezinárodního projektu Po stopách moderny. Řešiteli tohoto projektu jsou Rakouské muzeum užitého/ současného umění MAK ve Vídni, Moravská galerie v Brně, Centrála cestovního ruchu Jižní Moravy a Europaforum ve Vídni.  

Oděvní design a architektura mají mnoho společného. Ať už je to paralela mezi interiérem a exteriérem a rubem a lícem u šatů, nalezneme i spousty dalších srovnání a shodných východisek. V loňském a letošním roce se metodika a dílčí náměty workshopu odvíjely od domu samotného, kde jsme spolu se studenty zohlednili jeho historii, tektoniku, přestavby, secesní úpravy a v neposlední řadě také nehmatatelné a skryté podněty, kterými mohou být i vůně. Těmi se například inspirovala Agáta Molčanová, studentka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.                                                         

Pro mě samotnou je velmi důležité naučit studenty výtvarně přemýšlet. Oni se pak prostřednictvím výtvarných etud snaží zpracovat netradiční umělecký koncept v podobě nositelných artefaktů či objektů. Zdaleka nejde o to navrhnout šaty. Dokonce chci, aby studenti zapomněli na střihové konstrukce, na šití, na dokonalé zpracování a ten týden se naučili objevovat inspiraci a skryté impulsy inspiračních témat. Mají zde prostor pro to, aby si vyzkoušeli nové věci, ke kterým se běžně nedostanou. Musí v sobě objevit skryté rezervy a odvahu experimentovat. To umožní jen soustředěná práce v delším čase. Přesto i týden je mnohdy málo. Studenti vše vstřebají až v půlce týdne a pak se teprve projeví jejich tvůrčí invence. Až když se ty vizuální věci (zdroje inspirace), zkušenosti a nové informace propojí a zapadnou do sebe.

K celkové tvůrčí atmosféře workshopu přispívají nemalou měrou také hostující oděvní designéři. Letos pozvání přijaly oděvní návrhářka Zuzana Kubíčková a stylistka Oldřiška Křížová. 

 

Výsledné modely studentů jsou vlastně jakousi skicou, prototypem a studenti zde získané zkušenosti a poznatky mohou dále rozvíjet a uplatnit v další samostatné autorské tvorbě. Reflexe studentů mi to jen potvrzuje. Malebnost města Brtnice a genius loci Hoffmannova rodného domu je jednoduše podmanivá. Někteří studenti se na workshop vracejí i opakovaně a jejich zájem stále trvá. Proto si jsem jista, že ten intenzivní, inspirací nabitý týden v nich zanechává stopu a umělecky je rozvíjí a posouvá dále. Určitě má smysl v tomto dále pokračovat.

V ročníku příštím se můžete těšit na drobné změny.)

 

Pořadatel: Moravská galerie v Brně

Lektorka a garant workshopu: Jitka Petřeková
Hosté: Zuzana Kubíčková a Oldřiška Křížová

Studenti: Agáta Molčanová (Univerzita Tomáše Bati, Zlín), Alena Šuhajová ml.(Technická univerzita, Liberec), Alena Šuhajová (vizážistka), Monika Vlachová (Technická univerzita, Liberec), Dana Almášiová (SUPŠ, Helenín), Denisa Blažková, Kristýna Coufalová (SUPŠ, Helenín), Michaela Červená (SUPŠ, Helenín), Marie Dvořáčková (SUPŠ, Helenín), Monika Šímová (SUPŠ, Helenín), Marie Zemanová (SUPŠ, Helenín).

 

 

 

 

Někteří studenti se na workshop vracejí i opakovaně a jejich zájem stále trvá. Proto si jsem jista, že ten intenzivní, inspirací nabitý týden v nich zanechá stopu a umělecky je rozvíjí a posouvá dále.